13.8 C
Chania
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2022

Voucher 25-29

Μια άλλη πετυχημένη δράση των voucher που συμμετείχαμε το 2014-15 με μεγάλη επιτυχία στα Χανιά, ήταν για τις ηλικίες 25 έως 29 ετών, ειδικά για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Το πρόγραμμα Voucher 25-29 έλεγε βάσει της πρόσκλησης δράσης:

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις γιαvoucher-anergon απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Σκοπός της δράσης ήταν η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιούνταν μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλάμβανε:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της Επιχείρησης – α΄ φάση και 240 ώρες θα αφορούν τις εξειδικευμένες δεξιότητες της θέσης πρακτικής – β΄φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α και β κύκλος), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης

• Επιχορήγηση της επιχείρησης που θα προβεί στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό 136.800.000.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 38.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29ετών, εκ των οποίων:

• 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ

• 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ» το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2530€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι δευτεροβά9μιας/μεταδευτεροβά9μιας εκπαίδευσης», συνολικά ανέρχεται σε 2280€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης.

Τον Οκτώβριο 2014, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 “ΕΡΕΥΝΑ”, διέγραψε τεράστια επιτυχία στα Χανιά, προσελκύωντας μεγάλο αριθμό ανέργων 25 έως 29 ετών, με το επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher 25-29 και ολοκλήρωσε πολλά τμήματα με στόχο την θεωρητική τους κατάρτιση, για να πάνε στη συνέχεια στην πρακτική τους εργασία. Το πρόγραμμα μπορεί να το δει οποιοσδήποτε στην επίσημη ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου (www.voucher.gov.gr). Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΕΡΕΥΝΑ” κατάφεραν μέσα σε λίγες μέρες και τοποθέτησαν σε σημαντικές εργασίες πρακτικής, το 95% των ωφελουμένων στην πόλη των Χανίων !!

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, από τα προγράμματα voucher (18-24 και 25-29), για να δείτε την δομή τους:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Τμήματα θεωρητικής κατάρτισης (15484, 15485, 16567, 21105), προγραμμάτων Voucher 25 έως 29 και 18 έως 24 ετών, που είχαν ξεκίνησει 18 Νοεμβρίου 2014 !!

«ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Απευθύνονται: Σε κάθε επιχείρηση που θέλει να προσλάβει ένα στέλεχος για οργάνωση γραφείου και διοικητικές θέσεις, ώστε παράλληλα να μπορεί να ανταπεξέλθει στα σύγχρονα απαιτητικά δεδομένα της ψηφιακής εποχής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

8 ώρες

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Αυτοματισμόςγραφείου (Windows, Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint, Social Media 24 ώρες
Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών & Διαχείριση αντιρρήσεων

24 ώρες

Οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων 8 ώρες
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση

8 ώρες

Διαχείριση του εργασιακού χρόνου-ομαδική συνεργασία

8 ώρες

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλο για απόφοιτους ΑΕΙ | ΤΕΙ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ήθελαν να ειδικευτούν ως βασικό στέλεχος μικρομεσαίων επιχειρήσεων.