Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 “ΕΡΕΥΝΑ”, συμμετείχε ήδη ενεργά και με μεγάλη επιτυχία στην δράση του 2013, voucher 18-29, ανάλογη δράση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης & πρόνοιας, με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση νέων ανέργων 18 έως 29 ετών, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράληλλα την ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων. Η κατάρτιση ήταν για 80 ώρες και η πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για 4 μήνες πρακτική.