Μια από τις καλύτερες δράσεις που υλοποιήθηκαν από το ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ, ήταν το Voucher ΑΕΙ-ΤΕΙ του ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για το τροποποιημένο πρόγραμμα (Voucher) του ΟΑΕΔ, “Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων ΑΕΙ και ΤΕΙ”, όπου αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες πληροφορίες που ίσχυαν σε εκείνη το 2015:

Οι Έναρξεις των τμημάτων θεωρητικής κατάρτισης του επανασχεδιασμένου προγράμματος VOUCHER ανέργων έως 29 ετών ΑΕΙ/ΤΕΙ από τον ΟΑΕΔ, φαίνονταν παρακάτω:

1) “ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” με κωδικό 23448

Έναρξη θεωρίας: 20/5/2015
Λήξη θεωρίας: 13/6/2015

Πρόγραμμα Σπουδών: Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας (3 ώρες), Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (3 ώρες), Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (2 ώρες), Χρήση Η/Υ (16 ώρες), Οργάνωση επιχειρήσεων (18 ώρες), Καινοτομία και ποιότητα σύγχρονων επιχειρήσεων (12 ώρες), Επικοινωνία – Διαχείριση αντιρρήσεων & παραπόνων (24 ώρες), Time Management & Ομαδική συνεργασία (10 ώρες), Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας (6 ώρες), Internet Marketing για επιχειρήσεις (16 ώρες)

2) “ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ” με κωδικό 23228

Έναρξη θεωρίας: 20/5/2015
Λήξη θεωρίας: 16/6/2015

Πρόγραμμα Σπουδών: Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας (3 ώρες), Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (3 ώρες), Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (2 ώρες), Χρήση Η/Υ (16 ώρες), Οργάνωση επιχειρήσεων (18 ώρες), Καινοτομία και ποιότητα σύγχρονων επιχειρήσεων (12 ώρες), Επικοινωνία – Διαχείριση αντιρρήσεων & παραπόνων (28 ώρες), Time Management & Ομαδική συνεργασία (10 ώρες), Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας (6 ώρες), Internet Marketing για επιχειρήσεις (12 ώρες)

3) “ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ” με κωδικό 23806

Έναρξη θεωρίας: 28/5/2015
Λήξη θεωρίας: 23/6/2015

Πρόγραμμα Σπουδών: Συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας (3 ώρες), Βασικές αρχές εργατικού δικαίου (3 ώρες), Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (3 ώρες), Χρήση Η/Υ (15 ώρες), Οργάνωση επιχειρήσεων (18 ώρες), Καινοτομία και ποιότητα σύγχρονων επιχειρήσεων (12 ώρες), Επικοινωνία – Διαχείριση αντιρρήσεων & παραπόνων (28 ώρες), Time Management & Ομαδική συνεργασία (10 ώρες), Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας (6 ώρες), Internet Marketing για επιχειρήσεις (12 ώρες)