Προώθηση στην Απασχόληση ανέργων 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ  θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Άνοιξαν στις 26/11/19 δύο νέα προγράμματα μέσω voucher, με στόχο την υλοποίηση τους για  την “Προώθηση στην Απασχόληση”, το πρώτο για ανέργους νέους 25 έως 29 ετών και το άλλο για  ανέργους νέους 30 έως 45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ όπως θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης (Φυσικομαθηματικοί, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Δομικών, Διοίκηση & Οικονομία, Διακοσμητών, Στρατιωτικές σχολές κ.ά.) εκτός πτυχιούχων πληροφορικής και θεωρητικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ / Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση, πάντα σύμφωνα με τις σχετικές Προσκλήσεις και προϋποθέσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας / ΟΑΕΔ.
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ  θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, μπορούν να έρθουν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 “ΕΡΕΥΝΑ” στα Χανιά και από 10 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν την εκπαίδευση – κατάρτιση 400 ωρών (3 μήνες), σε εξειδικευμένες ειδικότητες ΤΠΕ. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για πρακτική με συναφείς ειδικότητες, συνολικά 200 ώρες εργασίας και αμοιβή για τους ωφελούμενους ανέργους 2800€.
Οι επιχειρήσεις πρακτικής, θα μπορούν να αιτηθούν εντελώς δωρεάν (αφού θα πληρώνονται από το πρόγραμμα), θέσεις πρακτικής από εξειδικευμένα στελέχη με υψηλό όφελος, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους, που θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι στο ΚΕΚ “ΕΡΕΥΝΑ”.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε ανέργους, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989.
 3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)
 4. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Τι περιλαμβάνει η δράση :

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
 2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών
 3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 4. Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα :

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης : 2.000 ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα)
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης : 800 ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα)

Ειδικότητες Προγράμματος :

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Η ειδικότητα που θα επιλεχθεί από το κέντρο ΕΡΕΥΝΑ, βάσει μεγαλύτερης ζήτησης στην τοπική αγορά εργασίας, θα είναι:

 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

Όσες επιχειρήσεις αιτιολογούν θέση υπαλλήλου μηχανοργάνωσης ή σχεδίασης ιστοσελίδων και επιθυμούν να έχουν μια άμεση υποστήριξη στη σχεδίαση ή αναπροσαρμογή της ιστοσελίδας τους, για δύο μήνες χωρίς οικονομικό κόστος, μπορούν να κάνουν αίτηση, εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Περισσότερες Πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος www.voucher.gov.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μ.Μπότσαρη 64Α, Χανιά        Τηλ: 28210 93118-97773

epidotoymena-espa-voucher tpe-ereyna