ΝΕΟ Voucher 10.000 ανέργων (30-49 ετών)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ VOUCHER 10.000 (30-49 ετών)

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο  νέο πρόγραμμα voucher για 10.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών,  το οποίο περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, ευεξίας – αισθητικής – μανικιούρ, υγείας-πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 600 ώρες και, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας περίπου 200 ωρών (αναλόγου ειδικότητας)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας περίπου 380 ωρών (θα συγκεκριμενοποιηθεί ακριβώς στο αναμενόμενο πρόγραμμα)

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, θα μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

 • Υγείας – Πρόνοιας
 • Μεταποίησης/Βιομηχανίας κατασκευών
 • Τουρισμού και Επισιτισμού

Εκπαιδευτικό Επίδομα:  Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων θα ανέρχεται περίπου στα 2.520 ευρώ!

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 • Αντίγραφο αίτησης (γίνεται στο ΚΔΒΜ)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας & Αποδεικτικό Ανανέωσης (από το site ΟΑΕΔ)
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/ Πτυχίου
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019
 • Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και το ΑΜΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Βεβαίωση συμμετοχής στην κοινωφελή εργασία, εφόσον υπάρχει