Αναμονή για τα τελικά αποτελέσματα στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων

Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωφελούς των δήμων και οι επιτυχόντες μπορούν να περνάνε από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΡΕΥΝΑ, να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την μελλοντική κατάρτιση που δικαιούνται, για να προσέλθουν στη συνέχεια στον ΟΑΕΔ, να αποδεχθούν την θέση τους. Το ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ δήμου Χανίων, απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ.
Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Προσοχή δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση συμμετοχής οι συμμετέχοντες ωφελούμενοι στο τελευταίο κοινωφελές 10/2018, που είχαν ολοκληρώσει το 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και για την αίτηση σας μπορείτε να απευθύνεστε στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ “ΕΡΕΥΝΑ”.

Σας περιμένουμε στο κέντρο μας για να κάνουμε μαζί την αίτηση σας και για περισσότερη ενημέρωση !!

Τηλέφωνα: 28210 93118-97773