Σε λίγο καιρό αναμένεται ένα νέο Voucher 29 έως 49 ετών για 10.000 ωφελούμενους, με δυνατότητα κατάρτισης και πρακτικής εργασίας και αμοιβή 2520€. Η κατάρτιση θα είναι για 2 μήνες και 3 μήνες στη συνέχεια πρακτική σε ανάλογες ιδιωτικές επιχειρήσεις, βάσει της ειδικότητας που θα επιλέξουν.

Θα υπάρχει και ανάλογη συμβουλευτική, όπου θα καθοδηγεί τους ωφελούμενους στην σωστή επιλογή της ειδικότητας τους και στη συνέχεια αντίστοιχη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εργασίας. Οι τομείς που θα μπορούν να επιλέξουν οι ωφελούμενοι θα είναι:

SPA-ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΟΜΟΡΦΙΑ)
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Όσοι ωφελούμενοι με κάρτα ανεργίας από 29 έως 49 ετών ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το voucher, καλό θα είναι να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ για να ενημερωθούν άμεσα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους. Τηλέφωνα: 28210 93118-97773

Τα δικαιολογητικά των ωφελούμενων θα είναι:

1)κάρτα ανεργίας
2)ταυτότητα
3)εκκαθαριστικό 2018
4)βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας αυτών που ήταν στο κοινωφελές τα 2 τελευταία χρόνια
5)υπεύθυνη δήλωση των Ωφελουμένων εάν συμμετείχαν ή όχι σε προηγούμενο κοινωφελές τα τελευταία δύο χρόνια, όπως επίσης αν είναι σπουδαστές ή όχι.