Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σε λίγες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα voucher για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών,  το οποίο περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας-πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 600 ώρες και, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
  • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας περίπου 200 ωρών (αναλόγου ειδικότητας)
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας περίπου 380 ωρών (θα συγκεκριμενοποιηθεί ακριβώς στο αναμενόμενο πρόγραμμα)

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, θα μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

  • Υγείας – Πρόνοιας
  • Μεταποίησης/Βιομηχανίας κατασκευών
  • Τουρισμού και Επισιτισμού

Εκπαιδευτικό Επίδομα:  Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων θα ανέρχεται περίπου στα 2.520 ευρώ!

Επιχειρήσεις Πρακτικής: Για επιχειρήσεις που προσφέρονται για πρακτική άσκηση υποψήφιων ωφελουμένων από το πρόγραμμα, χωρίς κόστος, αρκεί να έχουν επαγγελματική διάθεση, μπορούν να πάρουν πληροφορίες από δω: Περισσότερα…

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία στο email:  infoereyna@gmail.com