Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Από 23/12 ανακοινώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο το νέο πρόγραμμα voucher για 10.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών,  το οποίο περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας-πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου 600 ώρες και, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας περίπου 200 ωρών (αναλόγου ειδικότητας)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας περίπου 380 ωρών (θα συγκεκριμενοποιηθεί ακριβώς στο αναμενόμενο πρόγραμμα)

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, θα μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

 • Υγείας – Πρόνοιας
 • Μεταποίησης/Βιομηχανίας κατασκευών
 • Τουρισμού και Επισιτισμού

Εκπαιδευτικό Επίδομα:  Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων θα ανέρχεται περίπου στα 2.520 ευρώ!

Επιχειρήσεις Πρακτικής: Για επιχειρήσεις που προσφέρονται για πρακτική άσκηση υποψήφιων ωφελουμένων από το πρόγραμμα, χωρίς κόστος, αρκεί να έχουν επαγγελματική διάθεση, μπορούν να πάρουν πληροφορίες από δω: https://bit.ly/2HUOrKr

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 • Αντίγραφο αίτησης (γίνεται στο ΚΔΒΜ)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας & Αποδεικτικό Ανανέωσης (από το site ΟΑΕΔ)
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/ Πτυχίου
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019
 • Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και το ΑΜΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Βεβαίωση συμμετοχής στην κοινωφελή εργασία, εφόσον υπάρχει

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΕΡΕΥΝΑ” ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ VOUCHER, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (10:00-13:30 Ή 17:00-20:00) ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (Με την ανάλογη προσοχή σε μέτρα προφύλαξης).
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία στο email:  infoereyna@gmail.com

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
(Μόνο όσοι είστε Ν.Χανίων)

(αθροίστε αν είναι οικογενειακό το δηλωθέν του υπόχρεου και συζύγου, αλλιώς το ατομικό σας)
Σε περίπτωση που η απάντηση είναι (Ναι) θα μας προσκομίσετε αποδεικτικό