Σε λίγο καιρό αναμένεται ένα νέο Voucher 10.000 ανέργων (30-49) ετών, όπου θα συμμετέχουν σε κατάρτιση 200 ωρών και στη συνέχεια θα πρέπει να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση σε μια ιδιωτική επιχείρηση που θα προσφερθεί να απασχολήσει τον ωφελούμενο εντελώς δωρεάν για 380 ώρες.

Οι τομείς που θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι είναι:

  • Υγείας – Πρόνοιας
  • Μεταποίησης/Βιομηχανίας κατασκευών
  • Τουρισμού και Επισιτισμού

Η αμοιβή τους θα είναι συνολικά στα 2520€ και η επιχείρηση πρακτικής δεν συμβάλλει οικονομικά σε τίποτα, είναι καθαρά περίπτωση μέσω voucher πρακτικής, πέραν μιας ποιοτικής σχέσης με τον υποψήφιο ωφελούμενο για την μελλοντική του εισαγωγή και απασχόληση στην αγορά εργασίας σε έναν από αυτούς τους  τρεις παραπάνω τομείς.

Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε περίπου μετά τον Μάρτιο ένα (1) άτομο (ή αν απασχολείτε πάνω από 5 άτομα το 30% του προσωπικού σας), εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας άμεσα μέσω της φόρμας:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ