Δικαιολογητικά ωφελούμενων για αίτηση στο Κοινωφελές

Το ΚΕΚ “ΕΡΕΥΝΑ” συμμετέχει όπως πάντα, ενεργά στα νέα κοινωφελή προγράμματα δήμων του νομού Χανίων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση στο πρόγραμμα, είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ωφελούμενων σε πρώτη φάση είναι:

 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (Φωτοτυπία)
 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜ/ΙΚΑ  (απλά να τους σημειώσετε σε ένα χαρτί προσεκτικά)
 • Κάρτα Ανεργίας  (Φωτοτυπία)
 • Βεβαίωση Ανεργίας (Φωτοτυπία)
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας  (Φωτοτυπία)
 • Κωδικούς για το Ηλεκτρονικό Σύστημα του  ΟΑΕΔ
 • Τίτλος Σπουδών (Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) Φωτοτυπία
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ  συζύγου
 • Αποδεικτικό Συμμετοχής στο Κοινωνικό Εισόδημα αλληλεγγύης
 • Έχω συμμετάσχει σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»  (ΝΑΙ…ΟΧΙ)
 • IBAN