Δικαιολογητικά ωφελούμενων για την κατάρτιση Κοινωφελούς

Το ΚΕΚ “ΕΡΕΥΝΑ” συμμετέχει όπως πάντα, ενεργά στα νέα κοινωφελή προγράμματα δήμων του νομού Χανίων. Ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία της απαιτούμενης γραφειοκρατίας, ώστε έως αρχές Απριλίου το πολύ να ξεκινάει η κατάρτιση των ωφελούμενων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ωφελούμενων σε πρώτη φάση είναι:

ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για 36500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς,  Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

  • Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείστε στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής σας στη δράση. (Ο αριθμός πρωτοκόλλου που αναγράφεται στην αίτηση που είχατε κάνει στην αρχή)
  • Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ (αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ). (Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΥ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.)