Search

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

1) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της διμερούς σύμβασης ή βεβαίωση ανεργίας

2) Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

3) Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015

4) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

5) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

6) Λογαριασμό Τραπέζης

7) Βιογραφικό

8) Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια (γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ)

9) Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση» (γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ)

10) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. (Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας).

11) Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)» οφείλουν να προσκομίσουν:

Κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

 Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω» οφείλουν να προσκομίσουν:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.