ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στις 22/4/2019 ξεκινάνε οι πρώτες ομάδες κατάρτισης ωφελούμενων, ενώ στις 23 & 27/5 ξεκινάνε οι δεύτερες ομάδες, όπου τα μαθήματα θα είναι ως επί το πλείστον πρωινά, κάθε μέρα επί ένα μήνα. Οι ωφελούμενοι σε αυτό το διάστημα δεν θα πηγαίνουν  στους δήμους, αλλά μόνο στην κατάρτιση, ενώ θα πληρώνονται κανονικά.

Θα γίνουν δύο επίπεδα, οι Αρχάριοι και οι Προχωρημένοι !!

Περισσότερα θα ανακοινώσουμε μετά τις ενάρξεις…..